Λύσεις για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά από το δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκης

Η ολοένα αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια των πολιτών να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, τους έχει οδηγήσει σε απόγνωση και αδιέξοδο με μοναδική διαφυγή και σωτηρία τους την υπαγωγή τους στο Νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), ο οποίος ευνοεί πολλές κοινωνικές ομάδες (άνεργους, συνταξιούχους, μικρέμπορους, ιδιωτικούς υπαλλήλους κλπ).

Το γραφείο μας παρέχει ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον πελάτη για τα πλεονεκτήματα υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών.