Ειδικευμένοι δικηγόροι στα Τροχαία Ατυχήματα

Η χρήση του αυτοκινήτου πέρα των πλείστων ωφελειών που παρέχει, δημιουργεί παράλληλα ένα πεδίο κινδύνων εκ των οποίων πιο σύνηθες είναι αυτό των τροχαίων ατυχημάτων. Η εμπλοκή σ’ ένα τροχαίο ατύχημα δημιουργεί αστική ευθύνη σε βάρος του οδηγού, του κατόχου, του ιδιοκτήτη και της ασφαλιστικής εταιρίας του ζημιογόνου οχήματος που πηγάζει από τον συνδυασμό των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Ν. ΓϡΝ/1911.
Το γραφείο μας αντιμετωπίζοντας δυστυχώς μεγάλο αριθμό υποθέσεων που απορρέουν από τροχαία ατυχήματα, έχει δημιουργήσει μια ομάδα δικηγόρων που είναι σε θέση να αναλάβει και να αντιμετωπίσει κάθε ζήτημα που ανακύπτει από ένα τέτοιο συμβάν.  Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε την διεκδίκηση αποζημίωσης για τις υλικές ζημίες που έχετε υποστεί, την ηθική βλάβη ή την ψυχική οδύνη σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου καθώς επιδιώκουμε και την αποκατάσταση κάθε άλλης πιθανής ζημίας προκληθείσας από το τροχαίο ατύχημα.

Μιλήστε Μαζί μας Πριν Μιλήσετε στις Ασφαλιστικές Εταιρείες
Μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα, αναπόφευκτα θα αναγκαστείτε να μιλήσετε με την ασφαλιστική εταιρεία σας, όσο και με την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου. Είναι κρίσιμης σημασίας να αντιλήφθητε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τα οικονομικά  συμφέροντά τους και όχι τα δικά σας. Για την ακρίβεια, οι ασφαλιστικές εταιρείες εργοδοτούν δικηγόρους και υπεύθυνους απαιτήσεων με  μόνο σκοπό την ελαχιστοποίηση της κάλυψης που θα καταβάλουν. Εάν αποδεχθείτε χωρίς να λάβετε νομική συμβουλή μια άδικη διευθέτηση με την ασφαλιστική εταιρεία δεν θα μπορέσετε να ανακτήσετε την αποζημίωση που δικαιούστε, έστω και αν η κατάσταση της υγείας σας χειροτερέψει.