Νομικές Υπηρεσίες για όλη την Ελλάδα από το Δικηγορικό Γραφείο μας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Αστικό Δίκαιο
• Οικογενειακό
• Διατροφές
• Διαζύγια
• Προσβολή Πατρότητας
• Κληρονομικό
• Διαθήκες
• Ενοχικό
• Εμπράγματο
• Κυριότητα
• Υποθήκες
• Ασφαλιστικά Μέτρα
• Μισθώσεις
• Αγοραπωλησίες
• Τιμολόγια

Ποινικό Δίκαιo
• Συλλήψεις
• Ναρκωτικά
• Ιατρικά Λάθη
• ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ
• Πταίσματα
• Πλημμελήματα
• Κακουργήματα
• Υγειονομικές παραβάσεις
• Αγορανομικές παραβάσεις
• Πολεοδομικές παραβάσεις

Εμπορικό Δίκαιο
• Εταιρίες
• Συμβάσεις
• Επιταγές
• Συναλλαγματικές
• Ασφαλιστικό δίκαιο
• Ναυτικό δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο
• Προσφυγές
• Ενστάσεις
• Αίτηση Ακυρώσεως
• Συντάξεις

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
• Εξωδικαστικός συμβιβασμός
• Αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010
• Αίτηση αναστολής

Τροχαία

• Ατυχήματα
• Αποζημιώσεις

Εργατικό Δίκαιο

• Καταγγελίες
• Ατυχήματα
• Αποζημιώσεις
• Απολύσεις

Κτηματολόγιο

• Εγγραφές
• Ενστάσεις
• Έρευνα ακινήτων
• Αγωγές